Privacy policy


Warm Ivoor (identificatienummer BE0747.877.621), gevestigd aan de Grotestraat 34 bus 31, 3600 Genk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.warmivoor.be

Grotestraat 34 bus 31, 3600 Genk, 0468/11 01 35

D. La Mela is de Functionaris Gegevensbescherming van Warm Ivoor. Hij is te bereiken via info@warmivoor.be.

 

De persoonsgegevens die verwerkt worden

Warm Ivoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

- Voor- en achternaam;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of dienst van Warm Ivoor heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Echter, dit kan anders zijn indien zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Warm Ivoor kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Warm Ivoor zonder de benodigde toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via info@warmivoor.be, zodat de in het geding zijnde informatie verwijderd wordt.

Doel en grondslag

Warm Ivoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afleveren van goederen.
 2. Het afhandelen van uw betaling.
 3. Het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken.
 4. Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Warm Ivoor uit te kunnen voeren.
 5. Het kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten die Warm Ivoor aanbiedt.
 6. Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 7. Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Grondslagen

Ten aanzien van punt 1 t/m 5 is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Ten aanzien van punt 6 en 7 geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Warm Ivoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om aan haar wettelijke plichten te voldoen. Op grond van de wet dient Warm Ivoor haar verkoopgegevens gedurende 7 jaar te bewaren. Deze gegevens bevatten onder meer verkoopfacturen en bankafschriften, waarin respectievelijk uw personalia, contact- en adresgegevens en uw bankrekeningnummer opgeslagen zijn. Ten aanzien van deze persoongegevens hanteert Warm Ivoor dan ook een bewaartermijn van 7 jaar, welke aanvangt vanaf het moment dat deze gegevens door Warm Ivoor ontvangen zijn.

Ten opzichte van de nieuwsbrief geldt dat Warm Ivoor uw naam en mailadres bewaart totdat u het abonnement opzegt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Warm Ivoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Warm Ivoor sluit Warm Ivoor een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Warm Ivoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Warm Ivoor gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Warm Ivoor gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Warm Ivoor cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat ze op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website van Warm Ivoor heeft zij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Tag Manager
Functie: Analytische en tracking cookies die websitebezoek meet en zoekresultaten verbetert. 
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Shopify
Functie: functionele cookie in functie van optimalisatie van de website.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Meta Pixel
Functie: Analytische en tracking cookies in functie van advertenties. 
Bewaartermijn: 180 dagen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Warm Ivoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Warm Ivoor een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij van u beschikt, in een computerbestand naar u of een ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@warmivoor.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Warm Ivoor u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Warm Ivoor reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Warm Ivoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Beveiliging persoonsgegevens

Warm Ivoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice van Warm Ivoor (via info@warmivoor.be). Warm Ivoor heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Warm Ivoor verstuurd uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Warm Ivoor hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op haar systemen.
 • Warm Ivoor maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te herstellen bij technische incidenten en uitval.